Chào mừng quý vị đến với ÂM NHẠC VÀ CUỘC SỐNG của TRẦN THI SĨ

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Thị Bích Hạnh
Ngày gửi: 23h:01' 29-11-2011
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người
Am nhạc lớp 9

DM TH? BÍCH H?NH
Những câu hát sau đây có trong bài hát nào? Do nhạc sĩ nào sáng tác?
- Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha…..
Trong bài hát:Em là bông hồng nhỏ. Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn.
- Khắp phố phường tiếng ve kêu hè hè hè, và trong những tàn lá ve kêu hè hè hè…..
Trong bài hát: Tiếng ve gọi hè.
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
- Đêm chông đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa….
Trong bài hát: Huyền thoại mẹ.
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
Học hát:
NỐI VÒNG TAY LỚN
Nhạc Và Lời: Trịnh Công Sơn
Chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
M
T
Ông sinh năm 1939 tại Huế,
mất năm 2011 tại TP- HCM
Laø taùc giaû cuûa raát nhieàu ca khuùc noåi tieáng ñöôïc tuoåi treû yeâu thích nhö :
Huyeàn thoaïi meï.
Em laø boâng hoàng nhoû.
Dieãm xöa.
Noái voøng tay lôùn,…
Bài hát được viết ở giọng gì?Dựa vào đâu em biết ?
N?I VÒNG TAY L?N
Bài hát viết ở Mi thứ hòa thanh. Vì ở đầu hóa biểu có một dấu thăng(Pha thăng),có bậc VII thăng
(Rê thăng)
N?I VÒNG TAY L?N
Chia đoạn
Bài hát cấu trúc 3 đoạn:

Đoạn a:Rừng núi dang tay…Việt Nam.
Đoạn b: Cờ nối gió……trên môi.
Đoạn a’: Từ Bắc vô Nam ….tử sinh.
N?I VÒNG TAY L?N
N?I VÒNG TAY L?N
Hát đối đáp :
: Mặt đất bao la...... Việt Nam "
: Cờ nối gió...... nối trên môi
: Rừng núi dang tay..... sơn hà
: Từ Bắc vô Nam...núi đồi
:Vượt thác cheo leo... vòng tử sinh
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Cả lớp
M
T
Nội dung bài hát
“Nối vòng tay lớn” là tiếng nói tình cảm của những người Việt Nam yêu nước, mong muốn cùng nắm tay , kề vai sát cánh bên nhau để tạo dựng cuộc sống yên vui, thanh bình vươn tới mục tiêu cao cả vì một đất nước
Việt Nam thống nhất, độc lập,
hòa bình, hạnh phúc.
Về nhà các em tìm thêm những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
- Chép lời bài hát vào tập.
- Học thuộc lời bài hát và hát đúng tính chất của bài.
- Xem trước bài cho tiết 10.
Chúc quý Thầy, Cô và các em
một ngày vui vẻ!
 
Gửi ý kiến